FeedBack


  •  Phản hồi với chúng tôi khi bạn có bất cứ vấn đề gì về sản phẩm
  • Phản hồi với chúng tôi khi bạn muốn đổi trả, hoàn tiền dù bất cứ lý do gì
  • Chúng tôi rất cần ý kiến của bạn để hoàn thiện hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn.
  • Cho dù ý kiến đó là gì, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và khắc phục
  • Hãy phản hồi với DIMO STUDIO về mọi thứ!
Lên đầu trang